På KlinikNord tilbyder vi forløb, særligt tilrettelagt til de trivselsudfordringer i hverdagen. Mistrivsel • Skilsmisse • Bekymring/Ængstelighed • Skoleskift • Tilpasningvanskeligheder • Flytning • Overgangsfaser • Tankemylder • Søvnbesvær • Mobning • Skolevægring• Social trivsel.

På KlinikNord tilbyder vi forløb, særligt tilrettelagt til de trivselsudfordringer i hverdagen, som man kan have som familie. Vi har erfaring med forløb for optimering af strategier i hverdagen, eksekutive problemer, optimering af familiedynamik og familietrivsel generelt. På KlinikNord tilbyder vi individuel eller familiebaseret kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang til disse problemstillinger. Kontakt os gerne for at høre hvad vi kan tilbyde i præcis den situation, I er i.

Almenpsykologiske problemstillinger:

Mistrivsel • Skilsmisse • Bekymring/Ængstelighed • Skoleskift • Tilpasningvanskeligheder • Flytning • Overgangsfaser • Tankemylder • Søvnbesvær • Mobning • Skolevægring• Social trivsel.