På KlinikNord har vi stor erfaring med familier med børn med autisme. Vi tilbyder forløb inden for metoden; anvendt adfærdsanalyse (ABA), hvor vi har fokus på barnets eller den unges adfærdsmæssige udfordringer samt familiens trivsel. På KlinikNord har vi stor erfaring med familier med børn med autisme. Vi tilbyder forløb inden for metoden; anvendt adfærdsanalyse (ABA), hvor vi har fokus på barnets eller den unges adfærdsmæssige udfordringer samt familiens trivsel. På KlinikNord har vi stor erfaring med familier med børn med autisme. Vi tilbyder forløb inden for metoden; anvendt adfærdsanalyse (ABA), hvor vi har fokus på barnets eller den unges adfærdsmæssige udfordringer samt familiens trivsel.

Autisme

Autismespektrumforstyrrelse (ASF) bliver sjældent brugt i daglig tale om børn eller unge, der er diagnosticeret. Oftest hører man ordet autisme blive brugt. ASF er en fællesbetegnelse for alle diagnoser inden for genetisk betingede, gennemgribende udviklingsforstyrrelser og rammer cirka 1 % af befolkningen. I kliniske sammenhænge bruger man ordet autismespektrumforstyrrelse, for at vise at der er et vidt spænd eller et helt spektrum af måder, hvorpå børn og unges autisme kan vise sig.

Autisme er genetisk betinget, og kan spænde fra infantil autisme med eller uden mental retardering, gennemgribende udviklingsforstyrrelse uspecificeret (GUU) eller gennemgribende udviklingsforstyrrelse anden (GUA) til atypisk autisme eller højtfungerende autisme.

Den måde børn og unge med autisme fungerer på og kan klare sig i hverdagens rutiner og uventede situationer/aktiviteter, er deres funktionsniveau. Således kan man tale om børn og unge med autisme med lavt eller højt funktionsniveau. Nogle sygdomme eller lidelser kan ses i forbindelse med autisme, dette kan for eksempel være angst, Tourettes, ADHD, eller OCD.