På KlinikNord har vk stor erfaring med familier med børn med autisme. Vi tilbyder forløb inden for metoden; anvendt adfærdsanalyse (ABA), hvor vi har fokus på barnets eller den unges adfærdsmæssige udfordringer samt familiens trivsel. På KlinikNord har vi stor erfaring med familier med børn med autisme. Vi tilbyder forløb inden for metoden; anvendt adfærdsanalyse (ABA), hvor vi har fokus på barnets eller den unges adfærdsmæssige udfordringer samt familiens trivsel.

Autismebehandling

På klinikken har vi stor erfaring med børn og unge inden for hele autismespektret. Vi tilbyder forløb inden for metoden; anvendt adfærdsanalyse (ABA), hvor vi har fokus på barnets eller den unges adfærdsmæssige udfordringer samt familiens trivsel.

Til børn og unge med autisme og angstproblematikker tilbyder vi både individuelle forløb og gruppeforløb inden for Cool Kids/Chilled ASF, der er udviklet ud fra den kognitive adfærdsterapeutiske tilgang.

Vi har valgt at benytte disse to metoder, da de er videnskabeligt testet og har solide forskningsmæssige resultater.
 

Autismeforløb

Klinikken har specialiseret sig i at fremme sprog, social kommunikation, kognitive færdigheder samt leg og fantasi hos børn og unge med autisme. I samarbejdet tager vi afsæt i barnets/den unges stærke sider og interesser og bruger dem som løftestang til de områder, hvor barnet har problemer og vanskeligheder. Vi arbejder gennemsigtigt, hvilket betyder, at der opstilles klare delmål og trin, så barnet ved, hvor det er, hvor det skal hen og hvordan. Vi har en forventning om, at de voksne omkring barnet vil lære at definere positive mål, det vil sige den adfærd, de gerne vil se mere af, og ikke kun italesætte den adfærd, der hæmmer barnet.

Vores autismeforløb foregår i barnets/den unges hjemmemiljø for at kunne differentiere og tilrettelægge øvelser og aktiviteter ud fra de rammer, som dagligdagen foregår i. Forløbet er en helhedsorienteret indsats og kræver forældredeltagelse.

På klinikken er vi gode til at sætte barnet/den unges læringsmotor i gang, hvilket betyder, at de skal lære at lære enten i sociale eller i kommunikative miljøer på en motiverende og til sidst selvforstærkende måde.

Autisme i jeres familie

Som familie kan man have svært ved at genkende sit barn eller den unge i de gængse beskrivelser af autismebeskrivelserne. Det kan ofte forklares med, at der er en forkert formodning om, at børn og unge med autisme ikke kan have venskaber, udvise følelser eller have sociale tilhørsforhold.

Autisme er en sammensat funktionsnedsættelse og dermed en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, hvor der har været en forsinket eller anderledes udvikling på kerneområder i barnets/den unges udvikling. Kerneområderne er; forestillingsevnen, kommunikationen eller det sociale samspil samt ufleksibilitet omkring specifikke ting, det kan for eksempel være særinteresser eller vaner.

I ABA-samarbejdet, tager vi afsæt i barnets eller den unges stærke sider og interesser og bruger dem som løftestang til de områder, hvor barnet har problemer og vanskeligheder.