På KlinikNord tilbyder vi ABA-supervision. Vi har stor erfaring med familier med børn med autisme. Vi tilbyder forløb inden for metoden; anvendt adfærdsanalyse (ABA), hvor vi har fokus på barnets eller den unges adfærdsmæssige udfordringer samt familiens trivsel. På KlinikNord tilbyder vi ABA-supervision. Vi har stor erfaring med familier med børn med autisme. Vi tilbyder forløb inden for metoden; anvendt adfærdsanalyse (ABA), hvor vi har fokus på barnets eller den unges adfærdsmæssige udfordringer samt familiens trivsel.

ABA hjemmetræningsforløb med børn og unge

Applied Behavior Analysis

Paraplybetegnelsen for den metode, vi anvender i vores autismeforløb, er ABA. ABA står for anvendt adfærdsanalyse. Det dækker over en række metoder og strategier, som bruges til at forstå, udvikle og vedligeholde færdigheder hos børn og unge, oftest med autisme. På KlinikNord tilbyder vi forløb, som er omtalt i Socialstyrelsens anbefalinger omhandlende arbejde med børn og unge med autisme.

I ABA ser man på, hvordan omgivelser og miljø reagerer på barnets/den unges handlinger og gerninger. Kort sagt kan den måde andre mennesker reagerer bestemme, om barnet/den unge vil gentage eller stoppe med given adfærd. Se gerne den danske forældreportal for ABA på: www.ABAforum.dk

På KlinikNord tilbyder vi ABA-supervision til familier med børn eller unge, som ønsker at samarbejde ud fra børnenes eget initiativ og motivation. Der arbejdes med at udvikle de færdigheder, som er underudviklede, eller som er en hindring for barnet socialt eller personligt. Dette kan for eksempel være at udvikle eller forbedre sproglige færdigheder, udvikle interesse og glæde ved at lege, udvikle ADL færdigheder (Advanced Daily Living skills) og afhjælpe relationelle vanskeligheder samt fremme positiv social adfærd.

Ofte foregår supervisionerne i barnets eller den unges eget miljø, og der kræves aktiv deltagelse af forældre og eventuelt andre personer, som er relevante for barnet.