Anbefalinger

Vi havde i foråret 2017 fornøjelsen af at høre Naja Moreno-Jensens oplæg omkring emnerne synlig læring, elevudvikling og klassetrivsel. Oplægget var ”bestilt” på baggrund af et ønske om, at PPR´s pædagogiske konsulenter og specialpædagoger ønskede et fagligt og praksisnært indspark ift. netop emnerne synlig læring og klasserumsledelse - og det fik vi! Oplægget tog afsæt i den nyeste teoretiske viden og fremstod levende, eksemplarisk og direkte omsætteligt, både ift. vores konsultative og praksisorienterede funktion. Oplægget ledte til ny viden, inspiration og fornyet fokus på praksisnære tiltag. 

De varmeste anbefalinger herfra. 

Specialpædagogisk konsulent: Sandra Vera Nielsen, PPR Furesø.

 

We would warmly recommend Naja as a very capable, knowledgeable and enthusiastic presenter, who can keep auditorium’s attention and charge the room with her energy. Naja reacts promptly to the background of the audience, involving the participants in the discussion and adjusting the complexity of her presentation. Her presentations are well structured, they coverer the topic thoroughly in an eye-catching way.

Montenegro delegation of Recourse Center “1. June”; seminar for ABA Implementation and Early Intervention for Children with Autism.

Efter utallige forsøg med at få vores dreng til at være en del af det sociale fællesskab til fodbold, i skolen, med venner og herhjemme stødte vi på en solid mur af misforståelse med skole og lægebesøg. Vi vidste i lange perioder ikke, hvad vi skulle stille op med vores dreng, og i mellemtiden fik han det bare værre og værre. På daværende tidspunkt vidste vi ikke, han led af ANGST - eller forstod de store konsekvenser som det medførte. Vores søn vekslede imellem svær depression/til at være så ked af hele livet - til at prøve at beskrive sin egen situation med sine egne ord - imens stod vi fuldstændig magtesløse over for det. Det spredte en skræk i os, da vi ikke havde en løsning på, at han fik det bedre. Vi prøvede inderligt at snakke med ham, men han vidste det heller ikke selv. Så vi stod på sidelinien, og havde ingen løsning på, hvordan vi på bedst mulige måde kunne hjælpe ham. 

Vi fik anbefalet Naja af en ven, og for første gang fik vi hjælp til selvhjælp og meget dybere indsigt i at LIDE AF ANGST i en meget ung alder. Den måde Naja arbejder på kan ikke retfærdiggøres her, da hun skal opleves med dit barn, fordi hun er fantastisk til det, hun laver. Hun gav os værktøjer allerede den første gang hun besøgte os, og vi blev meget roligere, fordi vi nu vidste, hvad vi havde med at gøre, og Naja kunne gøre en kæmpe forskel. Det gjorde hun også, vores dreng har det så godt i dag, så det er en enorm frigørelse at få vores dreng ud af den skruetvinge. Vi kan nu sætte følelser på og snakke om tingene, og hvis der dukker noget op, har vi altid de rigtige værktøjer, vi kan bruge. Vi holder stadig kontakt med Naja. Det er vi så glade for. 

Vi giver hermed Naja vores største TAK - fordi der findes mennesker, der er så gode til det de gør, at det gør en fundamental forskel. 

Mor til barn med angst

 

Vi kan varmt anbefale Naja Moreno-Jensen. Vi har samarbejdet med Naja om træning hjemme og indsats en i skolen til vores ældste søn, der er normaltbegavet og som syv-årig fik en mild autisme diagnose. Samarbejdet har betydet, at vi nu har en super velfungerende søn i 5.klasse uden støtte. Han deltager nu relevant og alderssvarende i alle sammenhængebåde på skolen og til fritidsaktiviteter (fodbold og svømning). Indsatsen var i en periode for etpar år siden meget intens, men har i den grad båret frugt. Vi har bl.a. trænet omverdensforståelse, selvindsigt og affektkontrol og har på denne måde gjort vores søn undervisningsparat ved bl.a. at aflære uønsket adfærd gennem konsekvent at opstille positive handlingsmål både hjemme og i skolen. En stor del af arbejdet har også været at få skolen til
justere sin tilgang og fokusere på helt konkrete, løbende fremskridt. Vi er nu nået dertil, hvor vi bygger oven på det hidtidige arbejde primært i form af opbyggelige samtaler med vores søn om de udfordringer, han løbende mødes af på vej ind i teenagealderen. Samarbejdet med Naja har gjort en verden til forskel og være præget af gensidig tillid og enorm fleksibilitet fra Najas side til altid at være til rådighed, når der var behov. Helt centralt har været, at vi har arbejdet
tæt sammen som et team omkring vores søn med udgangspunkt i hans behov.
 

Forældre til 11-årig dreng

I juni 2018 havde jeg fornøjelsen af at deltage til et af Naja oplæg om læringsteorier. Det gav rigtig god indsigt i, hvordan forskellige teorier afspejles i pædagogisk arbejde med skolebørn samt hvordan teorierne både adskiller sig fra hinanden og har fællestræk.

Naja formåede med sit oplæg at bygge bro mellem teori og praksis på en sådan måde, at jeg fik sat nye perspektiver på situationer og processer jeg kender fra hverdagen. Det virkede nyttigt for de overvejelser, beslutninger og handlinger, jeg har i relation til mit barn. Jeg arbejder selv på læringsfeltet og oplægget var også interessant i relation til mit professionelle virke.

Mor til teenager med højtfungerende autisme, Ph.D. Ekstern lektor i Organisatorisk Læring