Helsingør, 23. maj 2018

 

PRIVATLIVSPOLITIK

KlinikNord - for børn unge og deres familier

 

Link til Datatilsynet hvor information og rettigheder er beskrevet: www.datatilsynet.dk

 

  1. Datansvarlig

Vi behandler persondata og personfølsommeoplysninger og vi er dataansvarlige for dem.

Vi indhenter samtykke fra forældre da vi har behov for at behandle data om børn. Vi kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet. Er der skilsmisse og fælles forældremyndighed, skal der indhentes samtykke fra begge forældre. Vi beder om dig om at stille dit barns eller familiens persondata til rådighed, for os for at sikre den bedst mulige rådgivning og supervision af jeres barn og eventuelt jeres familier som helhed. Samt for at kunne føre journal efter gældende retningslinjer.

 

  1. Hvilke data bliver indsamlet

Vi bruger de data som I har indvilliget i at dele med os, dette kan være:

  • Almindelige persondata såsom navn, adresser og telefon numre
  • Følsomme data, såsom test, evalueringer eller udtalelser
  • Biometriske oplysninger

 

  1. Oplysninger deles ikke med 3. part

Vi deler ikke jeres oplysninger eller personfølsomme oplysninger med nogen uden jeres samtykke. Vi indsamler og opbevarer jeres persondata til det ene formål at kunne rådgive og/eller supervisere og/eller behandle.

 

  1. Opbevaring og sikkerhed

Vi opbevarer og har foretaget sikkerhedsforanstaltninger vedrørende oplysningerne efter gældende retningsliner.

 

  1. Frivilligt samtykke

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Du kan få adgang til de data du har stillet til rådighed for os, samt de oplysninger vi eventuelt har indhentet om din familie hos andre aktører, på baggrund af dit samtykke. Du kan kontakte os for at få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger eller datatilsynets retningslinjer på www.datatilsynet.dk

 

  1. Dataportabilitet:

Du har også ret til at få overført persondata til en anden terapeut eller psykolog.

Hvis du ønsker at bruge din til ret til at overføre dine data (dataportabilitet), vil du modtage dine persondata fra os i en let tilgængelig form.