KlinikNord - for børn, unge og deres familier

Om os

På KlinikNord tilbyder vi forløb for børn og unge og deres familier. Vi arbejder med autisme, angst, ADHD og generelle trivselsproblemer eller sociale udfordringer. Vi tilbyder også oplæg for lærere, PPR-kontorer eller forældregrupper om, hvordan hjernen og hjertet kan arbejde sammen om at skabe bedre trivsel samt optimere læring og sociale relationer.

Vi samarbejder med kommuner og institutioner både med PPR, familie og børneafdelinger.

For os er en tryg relation det vigtigste element i samarbejdet, og derfor tilrettelægges forløb individuelt alt efter, hvad barnet, den unge og familien har af behov og ressourcer.

KlinikNord er interesseret i at give forældre mulighed for at kunne sætte tidligt ind, således at symptomerne ikke forværres og forringer barnets eller den unges livskvalitet senere i livet. Hos os vægter vi forældrerådgivning og samarbejde højt. 

Vi tager ikke imod henvisning fra egen læge (den offentlige sygesikring).

Angst, ADHD, autisme, infantil autisme, ABA, hjemmetræning, skolevægring, cool kids, angst behandling, Helsingør, Nordsjælland, København, Kliniknord, børnepsykolog, kognitiv adfærdsterapi, KAT

Naja Moreno-Jensen

Jeg er uddannet i Developmental Neuropsychology fra University of Essex, UK og har i mange år arbejdet ud fra kognitiv adfærdsanalytisk tilgang og anvendt adfærdanalyse hos børn og unge. Jeg arbejder individuelt, med familier eller i gruppebaserede forløb og holder mig løbende opdateret med nyeste forskning og modtager supervision på mit arbejde.

Ud fra en stor interesse for børn og unge med psykologiske problemstillinger har jeg mangeårig erfaring med autismespektrumforstyrrelser. Derudover arbejder jeg med børn og unge, som har problemstillinger indenfor andre diagnoser som ADHD, angst, adfærdsregulering, lavt selvværd, skolevægring og relationelle vanskeligheder og generel mistrivsel.

Jeg har erfaring med at yde en helhedsorienteret indsats, hvor såvel forældre som andre relevante personer i barnets eller den unges liv, inddrages som del af løsningen, for at sikre den fremtidige trivsel. Jeg har undervist sammen med ABAforum.dk på VUC Gladsaxe på en diplomuddannelse og holdt oplæg ved ABA-foreningens arrangementer.

Derudover holder jeg også oplæg for faggrupper og private såsom PPR-kontorer, skoler eller forældregrupper om f.eks. hvordan man kan optimere børn og unges trivsel og læring gennem brug af evidensbaseret viden.

Jeg elsker at inspirere børn, unge og deres familier til forandring og til at turde sætte nye mål. Det kan være forandringer i den måde miljøet reagerer eller agerer på eller barnets egne tankeprocesser eller syn på et problem.

På KlinikNord kører jeg individuelle, gruppe- og familieforløb.

Se artikel her arbejde med en børnehave her: https://faa.dk/svendborg/kommunens-hjaelpekasse-til-udfordrede-boern-var-tom-saa-skred-tved-boernehus-selv-til-handling

Se priser/bestil tid hos Naja

Angst, ADHD, autisme, infantil autisme, ABA, hjemmetræning, skolevægring, cool kids, angst behandling, Helsingør, Nordsjælland, København, Kliniknord, børnepsykolog, kognitiv adfærdsterapi, KAT

Hannah Rosenqvist Juul

Jeg er uddannet cand.psych fra Syddansk Universitet og arbejder i PPR Kalundborg i deres familieafdeling. Jeg har de seneste år arbejdet med anvendt adfærdsanalyse og kognitiv adfærdsterapi og har enoverbygning i kognitiv adfærdsterapi for børn og unge på University College London, UK.

Jeg har en stor interesse for børn og unge og deres psykiske trivsel. Jeg har især beskæftiget mig med angst- og OCD-behandling for børn og unge både med og uden diagnose. Jeg har igennem en årrække arbejdet med børn med autismespektrumforstyrrelser og ADHD. Jeg holder mig opdateret på nyeste forskning og viden inden for det børne- og ungepsykologiske felt og modtager supervision på mit arbejde.

Hos KlinikNord er jeg psykolog på Angst og bekymrings forløb hos børn og unge med og uden autisme. Jeg arbejder derudover med familiebaseret, individuel og gruppeterapi, og har desuden god erfaring med en systemisk tilgang, hvor barnets omverden bliver inddraget i forløbet. Dette kan betyde inddragelse af familie, venner, skole eller andre personer, der vil gavne barnets behandling og videre trivsel.

Derudover holder jeg også oplæg omkring angst i børnegrupper og praktisk implementering af angsthåndteringsstrategier i skole og fritidsordninger.

Se priser/bestil tid hos Hannah

Helsingør, Nordsjælland, Københaven, børnepsykolog, familieterapi, skilsmisseterapi, traumebehandling, behandling og undersøgelser af børn og forældre

Julie Buchardt Thye

Jeg er børnepsykolog og har erfaring med behandling og undersøgelser af børn og deres forældre. Uddannet Cand.psych. ved Københavns Universitet og autoriseret af Socialministeriet.

Jeg har igennem flere år arbejdet med mennesker, der har oplevet, at livet kan være overrumplende. Det har jeg mødt på forskellige måder blandt andet igennem min tilknytning til PsykologHuset for Børn og Unge og Fønix, Socialforvaltning i Københavns kommune.

Jeg har stor erfaring med at arbejde terapeutisk med børn, unge og familier samt skilte forældre og med flerfamiliearbejdet, når det gælder mistrivsel af alle typer. Desuden laver jeg forældrekompetence undersøgelse og psykologiske børneundersøgelser.

Jeg arbejder med at skabe RUM FOR FORANDRING. Som børnepsykolog, gør jeg mig umage for at møde de børn, unge og familier jeg arbejder med stor respekt og indlevelse. Jeg forsøger at se bag om adfærd og forstå de mentale tilstande som følelser, behov, intentioner, tanker og fornemmelser, der ligger bag ved det, der umiddelbart træder frem.

Behandlingsforløbende tilrettelægges ud fra de givne udgangspunkter og kan derfor indebære både individuelle samtaler, familiesamtaler samt afholdelse af større møder med både privat og evt. professionelt netværk. Afhængig af henvendelsens karakter kan samarbejdet både foregå i vore lokaler, i hjemmet eller andre relevante steder.

Derudover har jeg igennem længere tid specialiseret mig i mentaliseringsbaseret terapi gennem efter uddannelse, supervision og kurser, da det er en effektiv tilgang til at kunne håndtere selv de sværeste problematikker og udfordringer. Jeg modtager henvendelser fra kommuner og institutioner samt fra private og kan afholde konsultationer mandag, onsdag og fredage.

skolevægring, matematik mentor, skolehjem, Helsingør, Nordsjælland, København, Kliniknord, børnepsykolog, kognitiv adfærdsterapi, KAT

Mette Bjarning

Jeg er uddannet Cand. Mag i historie fra Københavns Universitet og har siden uddannet mig til lærer. Jeg har de sidste 10 år arbejdet i folkeskolen og undervist i både indskoling, mellemtrin og udskoling. Jeg arbejder ligeledes som matematikvejleder. Jeg er især optaget af arbejdet med relationer; både relationer mellem elever og lærere men også relationen i skole-hjem samarbejdet. Jeg tror på, at positive relationer er noget, som alle parter skal øve sig på og vedligeholde, og at de er afgørende for barnets eller den unges trivsel, forståelse for læring og selvforståelse.

På KlinikNord anvender jeg den nyeste forskning indenfor børns trivsel og læring til at holde oplæg om, hvordan man i praksis kan fremme det gode læringsmiljø gennem metodikker inspireret af for eksempel synlig læring og relationsarbejde. Derudover tilbyder jeg mentorsamtaler med børn og familier med det formål at være klædt på til dialog og samarbejde med skolen.

I 2023 modtog jeg en pris for mit projekt om undersøgende matematik samt en pris for formidling.

Se priser/bestil tid hos Mette