Forskningssamarbejde med DPU om udvikling af børns leg i børnehaver

KlinikNord har i 2022 og 2023 samarbejdet med DPU lLektor Bjørg Kjær og Postdoc Ida Danneskiold-Samsø i pilot-forskningsprojektet: Hands-on-vejledning af pædagogisk arbejde med børn i neuro-psykosociale vanskeligheder i almenmiljø. Pilot-projektet har skabt grundlag for et større forskningsprojekt om praksisnær vejledning til pædagogisk personale omkring børn med særlige behov i almene daginstitutioner. Dette projekt er under forberedelse.

Læs artiklen om forskningsprojektet her:
https://faa.dk/svendborg/kommunens-hjaelpekasse-til-udfordrede-boern-var-tom-saa-skred-tved-boernehus-selv-til-handling