På KlinikNord har vi valgt at køre Cool Kids/Chilled-forløb, når vi møder børn og unge med angst og bekymring På KlinikNord har vi valgt at køre Cool Kids/Chilled-forløb, når vi møder børn og unge med angst og bekymring På KlinikNord har vi valgt at køre Cool Kids/Chilled-forløb, når vi møder børn og unge med angst og bekymring

Cool Kids/Chilled

Cool Kids/Chilled er et effektivt evidensbaseret angsthåndteringsprogram for børn og unge med angstproblematikker. Programmet introducerer både børn og forældre til konkrete strategier, metoder og ændringer, der kan gøre det lettere at overvinde og håndtere bekymringer og angst i hverdagen.

Cool Kids/Chilled-programmet er baseret på principper fra kognitiv adfærdsterapi, som gennem gradvis eksponering også består af konkrete hjemmeopgaver til forældre og børn, der fremmer behandlingen.

 

Gruppeforløb:

Cool Kids henvender sig til børn mellem 6-12 år og deres forældre. Chilled henvender sig til unge mellem 13-19 år. Grupperne bliver dannet efter alder, og der er oftest 5 børn/unge i en gruppe. I Cool Kids mødes børn og forældre over 10 sessioner af 1,5 times varighed, hvor der både er samlet undervisning og undervisning delt op i børn og forældre. I Chilled er forældreinddragelsen anderledes, her samles de unge hver gang uden forældrene, alle forældre bliver samlet til et informationsmøde og hver session ender med, at forældrene får samme kendskab og introduktion i de kernestrategier og redskaber som der er blevet arbejdet med hos de unge, således opnås der fælles sprog og tilgang til barnets angst.

 

Individuelt forløb:

I et individuelt Cool Kids forløb deltager barn og forældre sammen i terapien. Der vil være tidspunkter hvor forældrene bliver placeret i et andet lokale, hvor de får stillet nogle opgaver, mens barnet og terapeuten arbejder sammen i et andet lokale. Barnet og forældrene vil også her blive introduceret for samme metoder og strategier, så der opnås et fælles sprog og tilgang til barnets problematik.

I et individuelt Chilled forløb er forældreinddragelsen anderledes, her er den unge og forældrene delt op. Forældrene deltager efter nogle sessioner, hvor de får samme kendskab og introduktion i de kernestrategier og redskaber, som der er blevet arbejdet med hos den unge. Således opnås der fælles sprog og tilgang til angsten. Forældre og den unge vil til tider deltage sammen i sessioner.

Et forløb består ca. af 10 sessioner, men kan tilrettelægges efter barnets/unges behov.